Link download Sro Sai Gon- Server Sức Mạnh Map 130
Bản đầy đủ 1,5GB (Down mất 7 đến 15p) Ngày cập nhật : 06/04/2014
Media 200Mb (Down mất 5 đến 10p) Ngày cập nhật : 06/04/2014
Link download Font Sro Ngày cập nhật : 27/10/2012


Link download Sro Sai Gon- Server Than Thoai Map 80
Bản đầy đủ 1,5GB (Down mất 7 đến 15p) Ngày cập nhật : 24/1/2014
Media 200Mb (Down mất 5 đến 10p) Ngày cập nhật : 24/1/2014


Giới thiệu Các thành viên đã download Sro Sài Gòn 2 không cần tải game lại

Phần mềm hỗ trợ Download: TẢI TẠI ĐÂY

Về Trang Chủ TẠI ĐÂY

Về Diễn Đàn TẠI ĐÂY